Wykaz dni wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014
Dodane przez admin dnia 15. październik 2013 12:13:40

Zarządzenie nr 1/2013/2014
z dnia 2 września 2013 r.

w sprawie: określenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2013/14


Treść rozszerzona

 

Zarządzenie nr 1/2013/2014
z dnia 2 września 2013 r.

w sprawie: określenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2013/14

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz 2572 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.

§ 1

Określam dni 31 października 2013 r, 2 i 3 stycznia 2014 r, 16 kwietnia 2014 r, 2 maja 2014 r. oraz 20 czerwca 2014 r. jako dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Generała Józefa Hallera, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im. Generała Józefa Hallera, Technikum nr 2 im. Generała Józefa Hallera oraz Technikum Uzupełniającego nr 2 im. Generała Józefa Hallera.

Dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów Technikum nr 2 im. Generała Józefa Hallera i Technikum Uzupełniającego nr 2 im. Generała Józefa Hallera to 5, 6 i 7 maja 2014 r. oraz 23 czerwca 2013 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych
mgr Renata Skórka