05 Kwiecień 2020
Nasze kierunki w roku szkolnym 2019/20

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

Plan lekcji (.pdf)

Matura 2019 (.pdf)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Egzamin maturalny i zawodowy 2019

ORE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Oferta Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Technik technologii żywności

1.      Technik technologii żywności to atrakcyjny, szerokoprofilowy zawód dla osób pragnących poznać zasady produkcji bezpiecznych zdrowotnie, wysokiej jakości wyrobów spożywczych, a także interesujących się zdrowym odżywianiem i dietetyką. Domeną technologa żywności jest organizowanie i kontrolowanie produkcji żywności oraz badanie jej jakości.

 

2.      Informacja dodatkowe

Szkoła proponuje zainteresowanym uczniom dodatkową ofertę kształcenia, poszerzoną o zagadnienia z zakresu:

­   dietetyki,

­   obsługi kelnerskiej i baristyki.

Organizowane są również szkolenia i warsztaty z zakresu nowych technologii w cukiernictwie oraz nowoczesnych technik laboratoryjnych.

Propozycje te dają naszym uczniom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Dzięki temu od wielu lat z powodzeniem startują oni w konkursach i olimpiadach zawodowych na różnych szczeblach, w tym również na szczeblu ogólnopolskim, zdobywając w nich wysokie miejsca oraz tytuły finalistów i laureatów. Uczniowie kierunku technik technologii żywności uczestniczą w:

­   Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności

­   Mistrzostwach Polski Uczniów Szkół Cukierniczych EXPO SWEET

­   konkursie cukierniczym Akademii Mistrza „Bake & Play”.

Dodatkowa oferta szkoły to dla absolwentów nie tylko możliwość zdobycia nowych kompetencji, ale również kolejny atut na rynku pracy.

 

3.      Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

        Kwalifikacja 1:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

        Kwalifikacja 2:

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

4.      Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu nauki na kierunku technik technologii żywności, absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a)        sporządzanie półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych oraz ich dekorowanie i przygotowanie do dystrybucji,

b)        opracowywanie receptur, instrukcji i norm zakładowych na nowe wyroby spożywcze oraz wprowadzanie ich do produkcji,

c)         zmienianie i doskonalenie istniejących produktów spożywczych,

d)       organizowanie i kontrolowanie przebiegu produkcji różnorodnych artykułów żywnościowych,

e)        przygotowywanie rozliczeń zużycia surowców i półproduktów, a także opakowań i innych materiałów pomocniczych,

f)         organizowanie procesu magazynowania i dystrybucji żywności,

g)        obsługiwanie i kontrolowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych podczas produkcji żywności,

h)        badanie i kontrolowanie jakości surowców, półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych zgodnie z obowiązującymi normami,

i)          kierowanie zespołem pracowników.

 

5.      Technik technologii żywności znajdzie zatrudnienie w:

a)        zakładach cukierniczych, ciastkarniach i cukierniach, deserowniach,

b)        zakładach przetwórstwa spożywczego różnych branż, 

c)        zakładach garmażeryjnych, zakładach żywienia zbiorowego,

d)       sklepach i hurtowniach spożywczych,

e)        placówkach związanych z badaniem jakości żywności (laboratoria zakładowe, stacje kontroli jakości produktów spożywczych)

Absolwent kończący szkołę na tym kierunku może również:

­   wybrać dalsze kształcenie w szkołach policealnych i pomaturalnych, lub na wyższych uczelniach na kierunkach: technologia żywności, biotechnologia, dietetyka i żywienie człowieka, towaroznawstwo lub innych,

­   prowadzić własną działalność gospodarczą, np. zakłady przetwórstwa spożywczego takie jak cukiernie, piekarnie, masarnie, przetwórnie owoców i warzyw, bary, mała gastronomia itp.

 

6.      Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje zmodernizowanymi i nowocześnie wyposażonymi pracowniami: technologiczną, cukierniczą i analizy żywności, w których uczniowie kierunku technik technologii żywności zdobywają swoje praktyczne umiejętności zawodowe. Szkolenie praktyczne odbywa się również w ramach praktyk zawodowych w zakładach spożywczych oraz podczas wycieczek technologicznych, dzięki którym uczniowie zapoznają się ze specyfiką pracy w zawodzie.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI - warunki kształcenia (prezentacja pdf)

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia